Lepidlá

Riedidlá vyrobené zo zmesi organických rozpúšťadiel
OBLASŤ POUŽITIA
Riedidlá Lear sú určené na znižovanie viskozity rozpúšťadlových výrobkov firmy Lear, a.s. Brno, prípadne na riedenie obdobných produktov iných výrobcov. Ďalej sa používajú na čistenie pracovného náradia. V prípade riedenia sa požaduje dôkladné zamiešanie do riedeného výrobku.
 
Rozdelenie riedidiel podľa použitia
 Riedidlo Vhodné na riedenie
Riedidlo UNILEP 
Unilep spray rady H (okrem Unilep spray H22, H24), Vulkan cement, Vulkan champion
Riedidlo RS
Unilep spray H22, H24, Unilep RS 1, RS 3, Slovaprén E 25, E 55, Unixin C 50, ostatné chloroprénové lepidlá 
Riedidlo NU  Unilep spray rady N, nehorľavé striekacie lepidlá
Riedidlo Robinol Robinol CE, Unixin S 4
Riedidlo D 418
Unilep D418 až D 461, nitrocelulózové farby, čistenie náradia od 
Bleskových farieb vyrábaných LEAR a.s.
Riedidlo LA
Unilep LA
 

UPOZORNENIE
  • zmes výparov a vzduchu je omamná, pri riedidle NU zdraviu škodlivá
  • všetky riedidlá okrem Riedidla NU sú horľaviny 1. triedy, ktorých výpary sú výbušné
  • skladujte mimo dosahu detí a oddelene od potravín
  • pri práci s lepidlom nepite, nejedzte a nefajčite,
  • v prípade nevoľnosti ihneď vyhľadať lekára,
  • zaistite dokonalé vetranie,
  • lepidlo nevylievajte do kanalizácie ani do prírody, zbytky a obaly likvidujte na povolených skládkach,
  • prázdne obaly sa dajú recyklovať ako železný odpad
Výrobca lepidla, a.s.LEAR, Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno je držiteľom certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001.

Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny vplyv na Váš výkon práce, nemôžeme prevziať zodpovesnosť za výsledky spracovania. Pred použitím doporučujeme vyskúšať. Naša obchodno-technická služba je Vám k dispozícii pri používaní výrobkov firmy LEAR a ponúka odbornú technickú pomoc. 
 
MOC s DPH:

NANÁŠACIE LEPIDLÁ 

Lep Cvikací cement 3,5 kg - 15,25 €/ks
Lep Cvikací cement vážený - 3,62 €/kg
Lep Partiprén 0,4 kg - 3,42 €/ks
Lep Partiprén 0,9 kg - 6,68 €/ks
Lep Partiprén 3,8 kg - 26,55 €/ks
Lep Partiprén 7,5 kg - 51,66 €/ks
Lep Partiprén vnážený - 6,28 €/kg
Lep Partiprén tuba - 1,19 €/ks
Lep S4 0,5 l - 3,67 €/ks
Lep S4 1,0 l - 6,06 €/ks
Lep S4 10 l - 46,25 €/ks
Lep Robinol cement 0,5 l - 3,32 €/ks
Lep Robinol cement 1,0 l - 4,93 €/ks
Lep Robinol cement 10 l - 38,24 €/ks

STOLÁSKE LEPIDLÁ
MEKOL D3 500g - 3,20 €/ks

STRIEKACIE LEPIDLÁ HORĽAVÉ
UNILEP SPRAY H 11 1 l - 6,68 €/ks
UNILEP SPRAY H 11 10 l - 53,43 €/ks
UNILEP SPRAY H 11 25 l - 126,07 €/ks
UNILEP SPRAY H 22 1 l - 6,60 €/ks
UNILEP SPRAY H 22 10 l - 60,11 €/ks
UNILEP SPRAY H 22 25 l - 137,34 €/ks
Tužidlo Leabond SBS 250 ml do H22 - 8,92 €/ks
UNILEP RIEDIDLO 1 l do H11 - 5,68 €/ks
UNILEP RIEDIDLO 10 l do H11 - 38,41 €/ks
Spray-Kon B707 500ml - 15,00 €/ks

STRIEKACIE LEPIDLÁ NEHORĽAVÉ
UNILEP SPRAY N 2 1,2 kg - 6,91 €/ks
UNILEP SPRAY N 2 12 kg - 60,31 €/ks
UNILEP SPRAY N 2 30 kg- 143,77 €/ks
RIEDIDLO NU 1 l - 6,11 €/ks

Atest k lepidlu UNILEP SPRAY H22