Koženky

Koženka: Sahara
Výrobok: Jedálne / nápojové lístky a pod.
Výrobca: GASTRO PALAZZO, s.r.o.
www.jedalne-listky.sk